OPPGRADERING AV MEDLEMSREGISTERET
Vi oppgraderer nå medlemsregisteret med e-mail adresser for lettere sende ut info etc. til medlemmene. Vi trenger navn på husstandsmedlem, adresse og e-mail. Opplysningene kan sendes inn ved å trykke  HER!mailto:register@larkollenvel.no?subject=e-postemneshapeimage_1_link_0
Kontaktinfo:
Larkollen Vel
Postboks 58
1560 Larkollen

Evt. send en e-mail
HERFRAmailto:post@larkollenvel.no?subject=shapeimage_4_link_0

Velkommen til hjemmesiden for Larkollen Vel!Velets høringsuttalelse til Rygge kommune

vedrørende Støtvigenga ligger under Info fra styret


Ønsker du å bil medlem, finner du info HER


Årsmøtet avholdes søndag 8/9 kl 14:00 i klubbhuset til LIL

Evt. saker må være styret i hende senest  1/9