Ønsker du å bli medlem, finner du info HER

OPPGRADERING AV MEDLEMSREGISTERET
Vi oppgraderer nå medlemsregisteret med e-mail adresser for lettere sende ut info etc. til medlemmene. Vi trenger navn på husstandsmedlem, adresse og e-mail. Opplysningene kan sendes inn ved å trykke  HER!

Medlemskap.htmlmailto:register@larkollenvel.no?subject=e-postemneshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
Kontaktinfo:
Larkollen Vel
Postboks 58
1560 Larkollen

Evt. send en e-mail
HERFRAmailto:post@larkollenvel.no?subject=shapeimage_4_link_0

Velkommen til hjemmesiden for Larkollen vel!

Det er nå satt opp krakker og infoplakater på historiske steder i

området rundt omkring i Larkollen. Mange fine turmuligheter!

Kart og plakater ligger under Info fra styret


Vi sender i år ut anmodning om kontingent via VIPPS / faktura.

Har du fått en slik anmodning, men ikke betalt, er det fullt mulig

å VIPPSE kr. 200,- til 57 13 11


Saker 2021:

Bolyst i Larkollen og unngå nedleggelse av Larkollen skole

Fortau/gangvei over Malertoppen

Fi-Do’er

Se på muligheter for Tufte-park

Strandvolleyballbane på Solhaugstranda

Årsmøtet 2021 er utsatt inntil videre på grunn av smitterestriksjoner. Det nåværende styret blir sittende til nytt årsmøte har funnet sted.